O nás

Nezisková organizácia PATRIAM Pstruša sa snaží vo svojom špecializovanom zariadení o poskytovanie kvalitných sociálnych služieb spolu s komplexným a individuálnym prístupom k osobám so zdravotným postihnutím vytvorením bezbariérového prostredia a poskytnutím sociálnej istoty a zodpovedajúcej starostlivosti. Okrem realizovania zákonnom stanovených činností sa snažíme robiť všetko pre rozvoj a spokojnosť klienta.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme individuálny plán, ktorý je založený na základe spolupráce rodiny klienta.
Viac
V rámci činnosti s klientmi v našom zariadení využívame prvky ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie a reminscenčnej (spomienkovej) terapie.
Viac
Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V.
Viac

AKTUALITY

NAŠE VÝTVORY 29.10.2020

Všetky naše výtvory pokope. Takto si skrášľujeme naše zariadenie  🙂        

OPADANÉ LÍSTIE 29.10.2020

Ďalším jesenným symbolom je lístie. A my sme sa rozhodli ich využiť pri aktivitách. Listy sme namaľovali rôznymi farbami a […]

PLETENIE KOŠÍKOV OKTÓBER 2020

V rámci aktivít sa venujeme aj pleteniu košíkov. Na ich výrobu používame prírodný materiál akým je pedig. .    

TEKVICE KRAĽUJÚ JESENI 22.10.2020

O prítomnosti jesene už nie je pochýb lístie hrá všetkými rôznymi farbami. Typické symboly pre takéto obdobie sú  gaštany, šarkany a […]

JESEŇ 22.09.2020

Dnešný slnečný deň sme spojili príjemné s užitočným, a tak sme pozbierali šišky, ktoré Nám popadali zo stromov, a využijeme […]

PRÍPRAVA JESENNEJ VÝZDOBY SEPTEMBER 2020

Jeseň Nám sfarbuje lístie do všetkých farieb, tak aj u Nás sme si zariadenie vyzdobili rôznymi listami vytvorené nami 🙂 […]

ÚPRAVA OKOLIA SEPTEMBER 2020

Keďže Nám jeseň klope  na dvere, tak je potrebné si spraviť v okolí zariadenia poriadok, a ak sme sa pustili […]

OSLAVA NARODENÍN 16.09.2020

Pri príležitosti narodenín Lucky si všetci klienti pochutili na sladkej torte.       

ZBERANIE ÚRODY + KOSENIE TRÁVNIKA 2020

Leto Nám pomaly končí, a tak je čas sa postarať aj o úrodu v Našej záhradke, pozbierali sme poslednú zeleninku, […]