V ďalšom týždni sme si urobili dámsku jazdu do Banskej Bystrice.

  

Poprechádzali sme sa po námesti a nechýbala ani fotka pred Kostolom sv.Františka Xaverského.

Oddýchli sme si pri capučínku a latté.

 

 

A slnečné doobedie sme zakončili pri chutnom koláčku v Európe.