V sobotu 02.07.2022 sme v našom zariadení slávili Deň rodiny. Naši prijímatelia strávili tento deň so svojimi blízkymi a rodinami . Pochutnali sme si na dobrom guláši a zabavili pri dobrej hudbe.