Dňa 15.03.2023 sme v meste Zvolen v Lesníckom a drevárskom múzeu navštívili výstavu starých hračiek Výstavu tvorili hračky z 19. a 20. storočia.  Vrátili sme sa v čase a zaspomínali sme si na detské časy. Cestou domov sme sa  zastavili pozrieť Zvolenský zámok.