Počas pracovných činnosti sa naši prijímatelia venovali výrobe obrázkov z kávy. Vytvorené obrázky nám krášlia steny nášho zariadenia.