Aj tento rok si naši prijímatelia vďaka projektu ,, Vianočný zázrak“ a ,, Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok“ našli svoje darčeky.