Piatkové popoludnie nám prišiel spríjemniť hrou na heligónke syn nášho prijímateľa pána Janka. Za krásku hru na heligónke sa chceme veľmi pekne poďakovať.