Krásne piatkové slnečné dopoludnie sme strávili prechádzkou na Marasykov dvor. V jazierku sme obdivovali rybky, a vo výbehoch krásne kone.