Dňa 26.05.2023 sme si spolu  s našimi  prijímateľmi  spravili výlet do krásnej obce Klin. Prijímatelia obdivovali sochu Pána Ježiša a Jána Pavla II..