Tento týždeň nám slniečko príjemne hrialo.  Slnečné doobedia  sme  strávili pri rýľovaní našej záhradky, ktorú sme si zazimovali a tak pripravili  na jar.