V rámci Medzinárodného dňa planetárií sme si vyrobili slnečnú sústavu. Porozprávali sme sa o jednotlivých planétach, ktoré tvoria našu slnečnú sústavu.