Štvrtkové popoludnie sme strávili pri hre zameranej na pozornosť a tréning pamäte. Prijímatelia sociálnej služby opakovali po sociálnej pracovníčke prvky ktoré im ukazovala, pričom sa museli sústrediť a dávať pozor aby daný prvok vykonali správne, a zároveň si trénovali pamäť.