Ani tento rok nezabudol Ježiško na naších prijímateľov sociálnej služby. Vďaka projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“,do ktorého sme  sa zapojili aj tento rok, bol Ježiško naozaj štedrý. Každý si pod stromčekom našiel svoj darček.