Ako každý rok, tak aj tento sa organizoval v našom zariadení vianočný večierok.

Pani štatutárka Martinka, Nám povedala na začiatku pár slóv, a  v mene klientov sa všetkým prihovoril Jarko.

 

Po príhovoroch sme našim rodinným príslušníkom ako aj hosťom, ukázali Náš vianočný program, ktorý sme poctivo cvičili od septembra.

 

V programe sme mali krásne pesničky, básničky, a nechýbala ani scénka.

  

    

Všetci obyvatelia zariadenia program zvládli výborne. 🙂 Po programe sme sa pustili do slávnostnej štedrovečernej večery.

  

Keď sme sa tak výborne najedli, išli sme to vytancovať na tanečný parket 🙂

 

Po tanečnom kole, sme si urobili kratšiu prestávku v rámci ktorej sme išli spoločne pozrieť pod vianočný program, či sme poslúchali 🙂 a čo Nám Ježiško nadelil.

  

A potom už nasledovala diskotéka do neskorších večerných hodín.