Svetový Deň Zeme je sviatok  venovaný  našej Zemi, ktorý si 22. apríla každoročne po celom svete pripomíname. Tento sviatok u nás v zariadení každoročne trávime v našej záhrade. Spoločnými silami sme si pripravili našu záhradku a skleník na sadenie a upravili sme si naše okolie okolo zariadenia. Posadili sme si cibuľku, šalát, reďkovku a popresádzali kvety, ktoré nám prezimovali.

       

rpt