Prevádzka:
Špecializované zariadenie
Pstruša č. 341
962 12  Detva
web: www.patriam.sk
e-mail: martinakrupova13@gmail.com

Sídlo:
Nezisková organizácia
PATRIAM n.o.
Stožok č. 360, 962 12 Detva
IČO:50355309
DIČ: 2120314922

Bankové spojenie:
IBAN: SK05 0900 0000 0051 1672 0328

T.č.
0915 820 878
045/53 80 529