Prevádzka:
Špecializované zariadenie
Pstruša č. 341
962 12  Detva
Riaditeľka zariadenia: Mgr. Amadea Šáteková
č.t: 0918 045 191
e-mail:samadea13@gmail.com                                                                                                                                                                    web:www.patriam.sk

Sídlo:
Nezisková organizácia
PATRIAM n.o.
Stožok č. 360, 962 12 Detva                                                                                                                                                                    Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Krupová
č.t:0915 820 878                                                                                                                                                                            email:martinakrupova13@gmail.com                                                                                                                                                            IČO:50355309                                                                                                                                                                                  DIČ:2120314922

Bankové spojenie:
IBAN: SK05 0900 0000 0051 1672 0328

Kontakty:
Opatrovateľky:045/53 80 529
Zdravotné sestry: 0917 070 101