Nášmu zariadeniu pomohli a pravidelne pomáhajú:

 • rod.Melicherčíková ,  rod.Arnoldová  – rodičia našich klientov nám pomáhajú celoročne
 • rod. Pivková  – rodičia našich klientov , nám prispeli jednorázovým darom
 • Grand hotel Vígľaš – prispieva nášmu zariadeniu každoročne počas vianočných sviatkov
 • Emil Krajčík s.r.o Senica – každoročne v čase Vianočných sviatkov venuje našim klientom kozmetiku a iné darčekové predmety
 • Masarykov dvor Pstruša – vedenie Masarykovho dvora pravidelne venuje našim klientom potravinárske produkty a tiež umožňujú našim klientom celoročne navštevovať stajne a pracovať na hypoterapii (terapia s koníkmi)
 • Mäspoma Zvolen – v čase Vianočných sviatkov nášmu zariadeniu svoje výrobky
 • Gastrospol s.r.o. Detva – na Vianočný večierok nám venujú štedrovečernú večeru a pomáhajú nám celoročne
 • Avon – v čase vianočných sviatkov venujú našim klientom kozmetiku
 • Kuster automobilová technika s.r.o. Vlkanová – venovala klientom zariadenia sociálnych služieb Patriam , n.o Pstruša mikulášske balíčky a drobné reklamné predmety
 • Imber s.r.o. Bratislava – venovala klientom zariadenia sociálnych služieb Patriam , n.o. Pstruša sladkosti
 • DM Drogery Markt – v čase vianočných sviatkov venujú našim klientom kozmetiku
 • ALFA BIO Banská Bystrica – venovala klientom zariadenia produkty
 • Považský cukor– venovala klientom zariadenia výrobky
 • Nadácia ESET – poskytla finančnú pomoc v roku 2018 pre klientov ŠZ Patriam, na kúpu počítača v sume 1500eur
 • Nadácia Orange – Nám v roku 2019 cez projekt Darujte Vianoce prispela sumou 130€ na kúpu spoločenských hier
 • Martinus– Nám v roku 2019 prispel sumou 150€ na kúpu knižiek v ich e-shope
 • Drevona– v roku 2019 venovala klientom rôzne druhy nábytku
 • Tatra Banka a.s. – Nám v roku 2020 venovala 2ks PC Samsung

V čase koronavírusu Nám výrazne pomohli s nákupom a venovaním ochranných pomôcok:

Rodiny našich prijímateľov:

 • rod. Vašková – Nám venovala ochranné pomôcky
 • rod. Arnoldová – Nám venovala ochranné pomôcky a finančnú hotovosť na zakúpenie ochranných pomôcok
 • rod. Michalová – Nám venovala finančnú hotovosť na zakúpenie ochranných pomôcok
 • rod. Gašková– Nám venovala 30ks textilných rúšok

 

 • firma GAMAYUN, s.r.o. Bratislava –  nám venovala ochranné pomôcky
 • BBSK nám doručila zo štátnych hmotných rezerv SR – plátené rúška , jednorázové rúška
 • Nadácia Orange – Nám poskytla 200 € cez program Fond pomoci Nadácie Orange na kúpu ochranných pomôcok
 • Oľga Kucejová – finančná výpomoc na zakúpenie ochranných pomôcok
 • Slovnaft a.s.– Nám venovala 140l svojho dezinfekčného roztoku
 • SPy o.z. – Nám venovali 10ks ochranných štítov
 • MUDr. Ján Farkas– Nám venoval 8l dezinfekcie