Nášmu zariadeniu pomohli a pravidelne pomáhajú:

 • rod.Melicherčíková ,  rod.Arnoldová  – rodičia našich klientov nám pomáhajú celoročne
 • rod. Pivková  – rodičia našich klientov , nám prispeli jednorázovým darom
 • Grand hotel Vígľaš – prispieva nášmu zariadeniu každoročne počas vianočných sviatkov
 • Emil Krajčík s.r.o Senica – každoročne v čase Vianočných sviatkov venuje našim klientom kozmetiku a iné darčekové predmety
 • Masarykov dvor Pstruša – vedenie Masarykovho dvora pravidelne venuje našim klientom potravinárske produkty a tiež umožňujú našim klientom celoročne navštevovať stajne a pracovať na hypoterapii (terapia s koníkmi)
 • Mäspoma Zvolen – v čase Vianočných sviatkov nášmu zariadeniu svoje výrobky
 • DRU s.r.o. Zvolen – v čase Vianočných sviatkov venujú našim klientom svoje produkty
 • Gastrospol s.r.o. Detva – na Vianočný večierok nám venujú štedrovečernú večeru a pomáhajú nám celoročne
 • Avon – v čase vianočných sviatkov venujú našim klientom kozmetiku
 • Kuster automobilová technika s.r.o. Vlkanová – venovala klientom zariadenia sociálnych služieb Patriam , n.o Pstruša mikulášske balíčky a drobné reklamné predmety
 • Imber s.r.o. Bratislava – venovala klientom zariadenia sociálnych služieb Patriam , n.o. Pstruša sladkosti
 • DM Drogery Markt – v čase vianočných sviatkov venujú našim klientom kozmetiku
 • CBA – venovala klientom zariadenia produkty
 • ALFA BIO Banská Bystrica – venovala klientom zariadenia produkty
 • Považský cukor– venovala klientom zariadenia výrobky
 • Firma TOMS PPS Detva – venovala klientom 220 eur  k vianočným sviatkom
 • Nadácia Orange – Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu DARUJTE VIANOCE NADÁCIA ORANGE : Nadácia Orange poskytla finančnú pomoc v roku 2017 pre klientov ŠZ Pstruša na kúpu vianočných darčekov v sume 220 eur
 • Nadácia ESET – poskytla finančnú pomoc v roku 2018 pre klientov ŠZ Patriam, na kúpu počítača v sume 1500eur