Pracovná činnosť

Počas pracovnej činnosti prijímatelia sociálnej služby pomáhajú pri upratovaní spoločných priestorov a úprave okolia. Taktiež sa zapájajú do práce na záhrade a skleníku (sadia, trhajú burinu, okopávajú záhony, polievajú a zbierajú úrodu). Pomáhajú pri upratovaní svojich izieb a spoločných priestorov. Prostredníctvom tejto starostlivosti sú vedení k samostatnosti, zodpovednosti a empatii. Práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov vychádzajúc z ich možnosti a schopnosti.

pracovna-cinnost

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Počas výchovno – vzdelávacej činnosti prebiehajú výchovno – vzdelávacie aktivity, na ktorých klientov vzdelávame okrem iného aj v písaní, čítaní a počítaní. Niekoľko krát v mesiaci pracujeme s pracovnými listami, v ktorých lúštia tajničky, či iné hlavolamy a dopĺňajú vety, slová a písmená. Precvičujeme a upevňujeme jemnú motoriku, myslenie, pamäť, predstavivosť a vlastnú fantáziu. Okrem tohto sa venujeme aj výrobe sezónnych výrobkov, ktorými si skrášľujeme spoločné priestory, či izby.

vychovna-vzdelavacia-cinnost

Literárna činnosť

Niekoľko krát v mesiaci máme počas dopoludňajšej činnosti aj literárnu činnosť, na ktorej sa klienti zdokonaľujú v čítaní textov a v písaní diktátov, či v počítaní príkladov, ktoré patria medzi obľúbené činnosti. Podporujeme ich aj v písaní listov. Niektorí píšu listy pravidelne niekoľko krát do roka svojím blízkym, alebo známym.

literarna-cinnost

Telovýchovná činnosť

Telovýchovnú činnosť realizujeme denne počas rannej rozcvičky, ktorou začíname deň. V rámci jarných a letných mesiacov chodievame na ihrisko, kde si radi zahráme loptové hry. Celoročne chodievame na prechádzky do okolia zariadenia, pretože chôdza nám prospieva k lepšej mobilite a k zlepšeniu nálady.

telovychovna-cinnost

Muzikoterapia

Využívame skupinovú aj individuálnu formu muzikoterapeutických stretnutí, pri ktorých sa zameriavame na silné stránky klienta. Klienti sa môžu na stretnutí aktívne podieľať napr. výberom piesní, prípadne svojským prejavom, interpretáciou.

muzikoterapia

Hipoterapia

Je rehabilitačná metóda,  pri ktorej sa využíva pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť. Jemné konské  pohyby sú zdrojom rytmických impulzov, ktoré sa prenášajú z koňa na človeka, čím navodzujú kĺbovú mobilizáciu, dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, dochádza k mimovoľnému zapojeniu reflexov pre rovnováhu, podporuje sa vzpriamené držanie trupu a hlavy.

hipoterapia

Fotky s našou tvorbou

tvorba-4 tvorba-3 tvorba-2 tvorba-1