V piatok 10.02. 2023 sa v našom zriadení konala fašiangová zábava. Nechýbali nápadité masky a ani zábava. Do tanca nám hral p. Svintek a p. Sekereš, ktorým sa chceme poďakovať za spríjemnenie našej fašiangovej zábavy.