S prvými teplými slnečnými lúčmi sme si spolu vyrobili novú jarnú výzdobu na okná.