Naši prijímatelia si najprv vyrobili masky a potom sa mohla začať tá pravá halloweenská zábava. Plná tanca, strašidelných masiek a dobrej nálady.