Naši prijímatelia prvé jesenné dni strávili pri úpravách v našej záhradke.