V pondelkové dopoludnie sme si spravili výlet k unikátnemu mostu z vlakového vagónu. Unikátny most zo starého železničného vagóna cez rieku Slatina sa nachádza v lokalite Vígľaš-Pstruša.