Dňa 08.01. náš prijímateľ pán Dezider oslavoval krásne životné jubileum 75 rokov. Želáme mu hlavne veľa zdravia.