V rámci pracovných činností každý tvorí a relaxuje podľa svojho želania.