Prijímatelia tento rok skúsili vyrábať ozdoby z modelovacej hmoty, ktorá schne na vzduchu. Vyrobené ozdoby nám skrášľujú priestory nášho zariadenia.

          

rpt 

 

rpt