Medzinárodný deň čokolády sme u nás v zariadení oslávili malou degustáciou rôznych druhov čokolády.