Fašiangy, toto čarovné a rozmanité obdobie plné tradícií, zábavy a kulinárskych pochúťok, sú neoddeliteľnou súčasťou našich tradícií. Nesú sa  v duchu radosti, spoločenského stretávania a osláv, ktoré sú prejavom kultúrnej rozmanitosti a historického dedičstva. V piatok popoludní za jedna fašiangová veselica konala aj u nás v zariadení. Niesla sa v duchu zábavy a radosti.