Štvrtkové popoludnie sme strávili na Vígľašskom zámku. Dozvedeli sme sa niečo z histórie zámku, a o jednotlivých panovníkoch ktorí zámok vlastnili a zveľaďovali. Spoznávame krásy nášho blízkeho okolia.