Ani v tomto roku Nás neobišli koledníci z miestnej obce.  Je dlhoročnou tradíciou, že navštevujú všetky príbytky v obci a hlásajú radosť z Božieho narodenia. Deti zaspievali krásne pesničky  a zarecitovali básne, ktorými potešili, a rozveselili naše duše.