V rámci pracovných činností sme sa venovali pleteniu z prírodného materiálu pedig.  Takýmito vlastnoručnými košíkmi si skrášlime interiér Nášho zariadenia.