Mesiac september bol  skôr upršaný a chladný, preto sme viac času trávili dnu. Naše tvorivé dielne boli zamerané na tému  JESEŇ.