Pred prvou jarnou výsadbou sme si pripravili a upravili našu záhradku a skleník.