Aj tento rok sa v našom zariadení konal Vianočný večierok. Nechýbala ani štedrovečerná večera, aj Ježiško si nás našiel a dobrá zábava vládla celým večerom.